Devamsızlık Konusunda Önemli Duyuru

Değerli Öğrenciler,

Son zamanlarda öğretim üyelerine yapılan devamsızlık konusunda esneklik talepleriniz hususunda bilgilendirme yapılması önem arzetmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12'e göre; "Öğrencilerin Teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak şartı ile devamları zorunludur."

Bu madde hükümlerine bütün öğrencilerimizin riayet etmesi önem arzetmektedir.  

Elektrik Mühendisliği