2017 Müfredatına Tabi Olan Öğrencilerimiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 13.12.2017 Tarih ve 2017/55 sayılı kararı uyarınca yapılan değişiklik sonucu Öğrencilerin; “Elektrik Mühendisliğinde Tasarım” ve “Elektrik Mühendisliği Uygulamaları” derslerini alabilmeleri için ilk 4 yarıyıldaki tüm dersleri almaları ve başarılı olmaları koşulu aranmaktadır.

 

Önemle Duyurulur

Elektrik Mühendisliği Bölümü