İntibak Komisyonu

Her türlü ders intibakı gereken (Yaz okulundan ders alma, Yatay geçiş, Dikey geçiş vb.) durumların incelenmesi ve ders intibaklarının yapılması görevini icra eder.

Yrd. Doç. Dr. Rasim DOĞAN (Başkan)

Arş. Gör. Burak ARSEVEN (Üye)