Projeler

Proje Yütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar Proje İsmi Proje Süresi Proje Bütçesi Projenin Durumu
Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR, Merve Sevim CAMGÖZ Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Alan Yönlendirmeli Kontrolünün Simülasyonu ve Geliştirme Sistemi Üzerinde Gerçekleştirilmesi  2 YIL
14-09-2017
14-09-2019
8,000.00 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR Maksimum güç noktası takibi algoritmaları için bir PV test platformu tasarımı 1 YIL
05-12-2016
05-12-2017
10,000.00 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR, Nurullah ÖZEN Rüzgar Enerji Santrallerinin Güç Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi 1 YIL – 6 AY
19-08-2016
19-02-2018
7,500.00 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR, Arş.Gör. Burak ARSEVEN Kısmi Gölgelenme Etkilerini Modelleyebilen Bir PV Emülatör Tasarımı 1 YIL – 6 AY
19-08-2016
19-02-2018
7,500.00 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr.Ahmet YÖNETKEN,       Erdal KAPLAN Yenilenebilir Enerji Sistemleri Uzaktan İzleme ve Açık Kaynak Kodlu Geliştirme Projesi 1 YIL
14-09-2017
14-09-2018
8000,3 Proje sürüyor
Doç.Dr. Ayhan EROL,            Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE Al-BN KOMPOZİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 1 YIL
04-08-2017
04-08-2018
4049,98 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN, Doç.Dr. Ayhan EROL Astaloy Cr-M ve BN Tozlarının Elektrik Akımsız Ni Kaplanarak Üretilen Seramik-Metal Kompozitinin Karakterizasyonu 1 YIL
04-08-2017
04-08-2018
9645,52 Proje sürüyor
Doç.Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Emre AKARSLAN, Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR, Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN, Yrd.Doç.Dr. Rasim DOĞAN, Arş.Gör. Fatih SERTTAŞ,        Arş.Gör. Burak ARSEVEN Farklı Özellikteki Güneş Panellerinin I/V Karakteristiklerinin Karşılaştırmalı Analizi 1 YIL
21-07-2017
21-07-2018
20195,16 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Emre AKARSLAN, Doç.Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Said Mahmut ÇINAR, Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN, Yrd.Doç.Dr. Rasim DOĞAN, Arş.Gör. Fatih SERTTAŞ,         Arş.Gör. Burak ARSEVEN Yüksek Gerilim Elemanlarında Kısmi Deşarj Ölçüm ve Analizi 1 YIL
21-07-2017
21-07-2018
55999,26 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN, Doç.Dr. Ayhan EROL HİDRAZİN BANYOSU KULLANARAK Al(AlN)Ni SERAMİK-METAL KOMPOZİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 1 YIL – 6 AY
09-09-2016
09-03-2018
8200 Proje sürüyor
Doç.Dr. Ayhan EROL,        Yrd.Doç.Dr. Ahmet YÖNETKEN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE İMPLANT MALZEME ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 2 YIL
01-09-2016
01-09-2018
39456 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Rasim DOĞAN Yakıt hücresinin AA motorlarda kullanılması ve güç kalitesinin analizi 1 YIL
04-08-2017
04-08-2018
5,530.00 Proje sürüyor
Yrd.Doç.Dr. Rasim DOĞAN
Doç.Dr. Ahmet KARAARSLAN   Zafer ORTATEPE
Yakıt Hücresi Teknolojisi ve Dönüştürücüler Kullanılarak Batarya Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Hibrit Araçlarda Uygulanması 1 YIL – 6 AY
16-08-2016
16-02-2018
3,947.00 Proje Raporu Verildi