Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 -) DGS ile Elektrik Mühendisliği Bölümünü kazandım hangi derslerimden Muaf olabilirim?

Cevap: Bölüm kurulunun uygun bulduğu derslerden muaf olabilirsiniz

 

Soru 2 -) Yaz okulundan ders almak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Üniversite senatosunun aldığı karar uyarınca Mühendislik Fakültesinde Bütünleme sınavı uygulaması olduğundan yaz okulundan ders alınmasına izin verilmemektedir.

Soru 3 -) Mühendislik Tamamlama Öğrencisi olmak istiyorum. Hangi dersleri almam gerekmektedir?

Cevap: Üniversitemiz Elektrik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Tamamlama Öğrencileri’nin alması gereken dersler hususunda Bölüm Kurul Kararı esas alınmaktadır. Temel olarak alınabilecek dersler aşağıda listelenmiştir.

  • Matematik I
  • Olasılık Ve İstatistik
  • Yüksek Gerilim Tekniği
  • Devre Teorisi
  • Güç Elektroniği I
  • Matematik II
  • Sinyaller Ve Sistemler
  • Elektromanyetik Alan Teorisi
  • Güç Sistemlerinin Analizi
  • Kontrol Sistemleri

Soru 4 -) Özel öğrenci statüsünde farklı bir üniversiteden ders alabilmem için ne gereklidir?

Cevap: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisinin özel öğrenci statüsünde farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Soru 5 -) Uygulamalı olan bir dersten başarısız oldum ama devamsızlık yapmadım. Bu durumda tekrar aldığımda devam zorunluluğum var mıdır?

Cevap:   Fakülte Kurulunun 04.07.2017 tarih ve 4 sayılı kararının 7. maddesine göre;

04.07.2017 tarih ve 30204 sayılı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yazıları gereği  Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 04 Temmuz 2017 tarih ve 30114 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasına istinaden;

1-Uygulamalı dersten başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına,

2-Teorik ve uygulama kısmı bulunan derslerin, uygulamasından başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına ve uygulamaların 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren başlamasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

17 Mayıs 2017, Çarşamba 566 kez görüntülendi