Mezuniyet Komisyonu

Mezun durumundaki öğrencilerin incelenmesi ve mezuniyet onaylarının verilmesi görevini icra eder.

Yrd. Doç. Dr. Rasim DOĞAN (Başkan)

Arş. Gör. Fatih SERTTAŞ (Üye)