Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 -) DGS ile Elektrik Mühendisliği Bölümünü kazandım hangi derslerimden Muaf olabilirim?

Cevap: Bölümümüze yerleşen/yerleşecek adayların dikkatine: Fakülte Yönetim Kurulunun 10.11.2016 tarih ve 2016/475 sayılı kararı ile;

 • Meslek Yüksek Okullarında yapılan stajların 1/3'üne kadar kabul edilebilmesi mümkündür.
 • Meslek Yüksek Okullarından alınan derslerden "Türk Dili I-II, AİİT I-II, Yabancı Dil I-II, İş Sağlığı ve Güvenliği I-II, Alandışı Dersler I-II, Beden Eğitim\Güzel Sanatlar" dersleri hariç her hangi bir ders için muafiyet başvurusunda bulunulamaz. 

 

Soru 2 -) Yaz okulundan ders almak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Yaz Okulu başvurusu için aşağıdaki yerden gerekli formu elde edebilirsiniz. Bu formu doldurup istenilen belgelerle birlikte öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir.  

muhendislik.aku.edu.tr –> Formlar –> Öğrenci –> F54 Yaz Okulu Ders Talep Formu

 

Soru 3 -) Üniversitemizde 2016-2017 eğitim döneminde yaz okulu açılacak mı?

Cevap: Üniversitemiz Senatosu'nun 25.05.2016 tarih ve 2016/24 sayılı kararı ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır.

 

Soru 4 -) Yaz okulunda verdiğimiz dilekçenin dişında ders seçebiliyor muyuz?

Cevap: Hayır. Özel öğrenci olarak ders alğınız üniversitede bu şekilde ders seçebilseniz dahi yaz okulu sonunda intibak işleminiz yapılmayacaktır.  

 

Soru 5 -) Dersi yaz okulunda verdikten sonra da onaylata bilir miyim?

Cevap: Hayır. Yaz okulunda ders almadan önce alacağınız dersler fakülteniz tarafından onaylanması gerekmektedir. 

 

Soru 6 -) Yaz okulu için bıraktığımız dilekçelerin sonucu ne zaman belli olacak ? 

Cevap: Her hafta perşembe günleri öğleden sonra Fakülte Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Salı gününe kadar vermiş olduğunuz dilekçeler o hafta ki FYK'na yetiştirilir. Fakat daha sonra verilenler için sonuçlar bir sonraki hafta yapılacak olan FYK'da çıkacaktır. Lütfen başvurularınızda mağduriyetlerin yaşanmaması adına bu durumu gözeterek hareket ediniz.  

 

Soru 7 -) Mühendislik Tamamlama Öğrencisi olmak istiyorum. Hangi dersleri almam gerekmektedir?

Cevap: Üniversitemiz Elektrik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Tamamlama Öğrencileri’nin alması gereken dersler hususunda Bölüm Kurul Kararı esas alınmaktadır. Temel olarak alınabilecek dersler aşağıda listelenmiştir.

 • Matematik I
 • Olasılık Ve İstatistik
 • Yüksek Gerilim Tekniği
 • Devre Teorisi
 • Güç Elektroniği I
 • Matematik II
 • Sinyaller Ve Sistemler
 • Elektromanyetik Alan Teorisi
 • Güç Sistemlerinin Analizi
 • Kontrol Sistemleri

 

Soru 8 -) Özel öğrenci statüsünde farklı bir üniversiteden ders alabilmem için ne gereklidir?

Cevap: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisinin özel öğrenci statüsünde farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

 

Soru 9 -) Uygulamalı olan bir dersten başarısız oldum ama devamsızlık yapmadım. Bu durumda tekrar aldığımda devam zorunluluğum var mıdır?

Cevap:   Fakülte Kurulunun 04.07.2017 tarih ve 4 sayılı kararının 7. maddesine göre;

04.07.2017 tarih ve 30204 sayılı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yazıları gereği  Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 04 Temmuz 2017 tarih ve 30114 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasına istinaden;

1-Uygulamalı dersten başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına,

2-Teorik ve uygulama kısmı bulunan derslerin, uygulamasından başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına ve uygulamaların 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren başlamasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.